Nederlands:

Imax, door ons Baloe genoemd, is een vrolijke, zeer aanhankelijke Hovawart reu met een aangenaam karakter.  Hij is op 3 september 2016 geboren in het Duitse Wertheim waar hij samen met 7 broers en zusjes de eerste weken van zijn leven in het gezin van zijn fokster, Anja Happ, doorbracht. Na Eddie Murphy, Beau en Buddy is hij inmiddels onze vierde Hovawart.

Wanneer Gerard en ik met de camper op reis gaan, is hij de eerste die er in springt, nog voordat alle spullen ingeruimd zijn.  In de twee jaar dat hij bij ons is, hebben we met ons drietjes ruim 35.000 kilometer gereisd. Hij is zodoende al in heel veel landen geweest en op de foto gezet. De foto's op deze website zijn dus bijna allemaal vakantiekiekjes.

 

Imax is een middelgrote, 69 cm hoge zwart-blonde reu met duidelijke aftekeningen aan kop, borst en poten. Hij heeft een krachtig, expressief  hoofd. Middelbruine ogen en een diep zwarte vacht.. De staart is correct aangezet en gedragen.

Hij is zeer sociaal naar mensen toe, zoekt altijd contact en is in zijn element als hij aangehaald en geknuffeld  wordt.  Zeer vriendelijk, soms wat onstuimig met kinderen. Wat hem onderscheidt van andere rasgenoten, is zijn vriendelijkheid naar alle honden die hij tegenkomt. Hij vermijdt agressief ogende  honden en loopt daar met een grote boog omheen. Huis en haard worden echter heel goed bewaakt. Hij is op zijn  best wanneer er met hem gewerkt en gespeeld wordt.

Inmiddels hebben we met een zeer goed resultaat 4 gehoorzaamheidscursussen afgerond en zijn nu begonnen met behendigheid. Het enthousiasme dat hij hier toont is geweldig om te zien.

In mei 2018 hebben we in Mönchengladbach de Jugendbeürteiling afgerond met een uitmuntend resultaat. 

Op 2 maart 2019 slaagde hij in Dortmund voor de niet zo makkelijke ZTP : de Zuchttauglichkeitsprüfung.

 

English:

Imax, called by us Baloo, is a happy, very affectionate Hovawart male with a pleasant character. He was born on 3 September 2016 in Wertheim, Germany, where he spent the first weeks of his life in the family of his breeder, Anja Happ, together with 7 brothers and sisters.

After Eddie Murphy, Beau and Buddy he is now our fourth Hovawart. When Gerard and I travel with the camper, he is the first to jump in, even before all the stuff has been cleared up. In the two years that he has been with us, we have traveled over 35,000 kilometers with us. He has already been there in many countries and put in the picture.

The photos on this website are almost all vacation snapshots.

 

Imax is a medium-sized, 69 cm high black-blonde male with clear markings on the head, chest and legs. He has a powerful, expressive head. Dark brown eyes and a deep black coat .. The tail is correctly set and worn. He is very social towards people, always looks for contact and is in his element when he is cited and cuddled. Very friendly, sometimes a little boisterous with children. What distinguishes him from other breeders is his kindness to all the dogs he encounters.

He avoids aggressive dogs and walks around them with a big bow. House and fireplace are very well guarded. He is at his best when working and playing with him. We have now completed 4 obedience courses with a very good result and have now started agility. The enthusiasm he shows here is great to see. In May 2018 we completed the Jugendbeürteiling in Mönchengladbach with an excellent result. On 2 March 2019 he succeeded in Dortmund for the not so easy ZTP: the Zuchttauglichkeitsprüfung.